Um okkur

Lagalegur fyrirvari

Leiguskjól ehf. eigandi Leiga.is, ber hvorki ábyrgð á tjóni sem rekja má beint eða óbeint til notkunar á vef Leiga.is, né tjóni sem rekja má til þess að ekki er hægt að nota vefinn, um skemmri eða lengri tíma; meðal annars, en ekki eingöngu, ber Leiga.is ekki ábyrgð á tjóni vegna tapaðra viðskipta notenda.

Leiga.is á höfundarréttinn á öllum þeim upplýsingum sem fram koma á vef Leiga.is, nema annað sé sérstaklega tekið fram eða leiða megi af eðli máls. Skriflegt samþykki Leiga.is þarf til að endurbirta upplýsingar sem fram koma á vef Leiga.is, dreifa þeim eða afrita þær. Ekki skiptir máli hvers eðlis þær upplýsingar eru né í hvaða tilgangi ætlunin er að endurbirta þær, afrita þær eða dreifa þeim.  Viðskiptavinum Leiga.is er þó heimilt að vista slíkar upplýsingar til einkanota.

Leiga.is ábyrgist ekki að upplýsingar sem birtast á vefi þessum séu réttar. Leiga.is ábyrgist ekki efni sem stafar frá þriðja aðila og birt er á vefnum. Leiga.is áskilur sér rétt til þess að breyta innihaldi þessa vefjar á hvaða hátt sem er, og hvenær sem er, í hvaða tilgangi sem er, án fyrirfram tilkynningar og tekur ekki ábyrgð á hvers konar hugsanlegum afleiðingum slíkra breytinga.

Hvar sem notað er hugtakið Leiga.is vísar það í rekstraraðila Leiga.is, Leiguskjól ehf. eða samstarfsaðila um starfsemi löggiltra leigumiðlara JHS Leigumiðlun ehf.

Ábyrgð á tölvupósti / Disclaimer

Tölvupóstur og viðhengi hans sem starfsfólk Leiga.is sendir út getur innihaldið trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál og er eingöngu ætlaður þeim sem hann er stílaður á.  Óheimil meðferð tölvupósts og viðhengja hans getur varðað skaðabóta- og refsiábyrgð samkvæmt lögum um fjarskipti.  Hafi tölvupóstsending ranglega borist yður vinsamlega gætið fyllsta trúnaðar, tilkynnið sendanda og eyðileggið sendinguna eins og skylt er samkvæmt 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti.  Efni tölvupósts og viðhengja er á ábyrgð þess starfsmanns sem sendir tölvupóstinn ef það tengist ekki starfsemi Leiga.is.

E-mail and its attachments may contain confidential and/or privileged material and is intended only for the addressee only. Unauthorised usage of an e-mail or attachments could result in financial and criminal liability.  If you receive e-mail in error, please keep the information confidential, contact the sender and delete the material from your system.  The contents of the message are the individual senders responsibility if it is not related to the operation of Leiga.is.

Umsagnir viðskiptavina

Kærar þakkir fyrir góða leigumiðlun.

Kv. Kristín